BİLDİRİLER

 

  • Elvan Çelebi’nin Yaşadığı Dönemde Anadolu’da Siyasi Yapılanma, Uluslararası Horasan’dan Anadolu’ya İrfan Geleneği: Elvan Çelebi Sempozyumu, 2-4 Ekim 2020 Çorum
  • Eski Türklerde Ölüm ve Cenaze Merasimleri, Geçmişten Günümüze Türkistan Sempozyumu, Türkistan/ Kazakistan-2019.
  • Kadınların Çalışma Hayatında Yer Almasına İslami Bakış,  Uluslararası Ekonomi Toplum ve Kültür Sempozyumu, Amasya- 2019
  • Anadolu Selçuklu Dönemi Mumyalarına Genel Bir Bakış ve Saruhanlı Beyinin Oğlunu Mumyalattırması, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu IV, Saruhanlı Beyliği, 5-7 Kasım 2015, Manisa
  • Osmanlı Arşivlerinde Halk Sağlığına Yönelik Alınan Bazı Tedbirler, I. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10-13 Aralık 2012, İstanbul