İSLAM TIBBINA DAİR

ALİ BİN İSA EL-KEHHÂL

Bağdat’ta doğan Şerafeddin Ali bin İsa el-Kehhal, 11. Yüzyılda İslam dünyasının göz hastalıkları sahasında yetiştirmiş olduğu en büyük hekimlerden biridir. Türk İslam coğrafyasında özel bir öneme sahip olan göz hastalıkları Şerafeddin Ali Bin İsa el-Kehhal’ın çalışmalarıyla zirve noktaya ulaşmıştı. Göz hastalıklarına tasavvuftan da gelen bir gelenekle o yılların İslam coğrafyasında ayrı bir önem veriliyordu. Bu …

ALİ BİN İSA EL-KEHHÂL Devamı »

MAKAM VE GÜÇ KAVGASININ ERİTTİĞİ BİR HEKİMBAŞI: EMİR ÇELEBİ

Dünya tarihi boyunca her toplum ve coğrafyada, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun insanlar aynı acıları çekegelmiştir. Bilim, siyaset, din, sanat gibi gelişmiş insana özgü değerler, son derece primitif olarak değerlendirebileceğimiz menfaat kıskacına sıkışmaya devam etmiştir. Bilim adamlarının, din adamlarının, sanat ve edebiyat insanlarının bundan payını sık sık aldığına şahit oluyoruz. Ortada belli miktarda bir …

MAKAM VE GÜÇ KAVGASININ ERİTTİĞİ BİR HEKİMBAŞI: EMİR ÇELEBİ Devamı »

İBN SİNA

İslam tıbbının öncülerinden sayılan İbn Sînâ, Hicri 330 (m 980-81) da Buhara’da doğdu. Üstün zekâsı ve kavrayışı ile küçük yaşta dikkati çeken İbn Sînâ, hıfzını tamamladıktan sonra, dil, edebiyat, akâid ve fıkıh konularında eğitim aldı. Dil ve edebiyat alanında Ebû Bekir el-Berkî’den, geometri, aritmetik ve felsefe konusunda babasından, Hint aritmetiği alanında Mahmûd el-Messâh’tan dersler aldı. …

İBN SİNA Devamı »

İSLAM MEDENİYETİ VE BUGÜNE IŞIK TUTAN BİLİM ÖNCÜLERİ

Medeniyet Arapça bir kelimedir ve bunun Türkçe ’deki karşılığı uygarlıktır. Şehirlilik, bir şehirde oturanların yaşam şekillerini yansıtmasından dolayı bu adla anılmıştır. Uygurların yüksek kültür düzeyine ulaşan Türk topluluklarının başında yer almasından dolayı, Cumhuriyetten sonra medeniyetin karşılığı olarak Uygurlara nispetle uygarlık kelimesi dilimize yerleşmiştir. “Hangi zamanda ve mekânda yaşarlarsa yaşasınlar, birbirine komşu oldukları için, aynı müesseselere …

İSLAM MEDENİYETİ VE BUGÜNE IŞIK TUTAN BİLİM ÖNCÜLERİ Devamı »

TIP BAYRAMINA DAİR

Daha on dört yaşında Sağlık Meslek Lisesine adım atar atmaz büyük sağlık ordusuna dahil olmuş ve otuz yıla yakın bu hizmette bulunmuş biri olarak, yazımı Tıp Bayramı ile ilgili ve sağlık çalışanı meslektaşlarıma ithafen yazmak istiyorum. Bu vesileyle, özellikle pandemi sürecinde hayatın vazgeçilmezleri arasında olduklarını bir kez daha iliklerimize kadar hissettiğimiz tüm sağlık mensuplarının Tıp …

TIP BAYRAMINA DAİR Devamı »

TIP BAYRAMI VE MUSTAFA BEHÇET EFENDİ

Sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisine dair insan tecrübesi, insanoğlu kadar eskidir. Elde edilen en eski tarihli arkeolojik buluntular ve mağara resimleri bize bunun ne kadim bir tecrübe olduğunu kanıtlamaktadır. İnsanın sağlığına dokunan, yarasını saran, ağrısını dindiren her kim olursa insanlar onları hep yüksekte tutmuş değerli saymışlar. Çoğu toplumlar bu kişileri kutsal kabul etmiş hatta tanrısal …

TIP BAYRAMI VE MUSTAFA BEHÇET EFENDİ Devamı »

SALGIN HASTALIKLARIN TARİHİ

Dünya tarihinin kuşkusuz en önemli konularından bir tanesi salgın hastalıklardır. Geçmişte yaşanmış olan salgın hastalıklar göz önünde bulundurulduğunda bu yaşanan olayların insanlık tarihinin göz ardı edilemeyen gerçekleri olduğu anlaşılmaktadır. Savaş, göç ve ticaret gibi olaylarla insanlar arasındaki etkileşimlerin artması mikropların mutasyona uğramasına ve salgın hastalıkların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Diğer taraftan insanların hayat kalitesinin düşmesi, …

SALGIN HASTALIKLARIN TARİHİ Devamı »